Co to jest VPN?

Wirtualna sieć prywatna (VPN, Virtual Private Network), która zgodnie z dosłownym znaczeniem może być rozumiana jako wirtualna, prywatna sieć w publicznym Internecie, zapewnia poufność i anonimowość online poprzez utworzenie prywatnego, szyfrowanego tunelu sieciowego za pośrednictwem publicznego połączenia internetowego. Dzięki temu poufne dane mogą być przesyłane wyłącznie przez szyfrowane tunele, co zapewnia bezpieczeństwo danych w publicznym środowisku internetowym.

Twoje poufne dane mogą być przesyłane tylko przez zaszyfrowany tunel, co zapewni ich najwyższe bezpieczeństwo.

Dlaczego warto korzystać z sieci VPN?

● Jednym z głównych argumentów jest bezpieczeństwo.

● Problemy związane z bezpieczeństwem danych mogą wystąpić podczas przesyłania danych w sieciach publicznych. Bez odpowiedniej ochrony lub szyfrowania, przesyłane dane (np. Twoja lokalizacja i historia przeglądania) mogą potencjalnie zostać przechwycone. W zależności od sposobu uzyskiwania dostępu do sieci, może to potencjalnie stanowić ogromne naruszenie Twojej prywatności lub zasad bezpieczeństwa w Twoim miejscu pracy.

Sieć VPN pozwala rozwiać te obawy, zapewniając poufność i bezpieczeństwo wszystkich przesyłanych danych.

Gdzie korzystać z sieci VPN?

● Twój adres IP definiuje Twoją tożsamość online, a w oparciu o taki adres mogą być śledzone Twoje prywatne zachowania online. VPN może stanowić rozwiązanie na potrzeby pakowania i szyfrowania prywatnych adresów IP w przypadku przesyłania danych przez Internet. Gdy korzystasz z połączenia VPN, Twój prywatny adres IP zostanie zaszyfrowany, ponieważ Twoje dane są przesyłane za pośrednictwem serwera VPN. Twój adres IP będzie szyfrowany, aby zapobiec potencjalnemu śledzeniu i przechwyceniu.

Więcej informacji: Korzystając z aplikacji QuFirewall, zapobiegaj atakom z nieautoryzowanych adresów IP.

●  VPN to zazwyczaj nierozerwalny element pracy w domu. Pracownicy zdalni pracujący w wielu lokalizacjach, aby zapewnić bezpieczne przesyłanie wszystkich danych powinni uzyskiwać dostęp do plików przechowywanych w biurze za pośrednictwem szyfrowanego tunelu VPN.

Więcej informacji: Jak samodzielnie skonfigurować sieć VPN?

● Sieci VPN nie są już obce także na uniwersytetach. W przypadku dostępu do zasobów akademickich i baz danych za pośrednictwem sieci publicznej, wykładowcy i studenci są zazwyczaj proszeni o korzystanie z połączenia SSL VPN.

Takie akademickie bazy danych są zazwyczaj dostępne w oparciu o subskrypcję. Sieć SSL VPN nie tylko zapewnia bezpieczną transmisję danych, ale także ustawia bramę tak, aby umożliwić dostęp do zasobów akademickich tylko osobom upoważnionym, uniemożliwiając osobom postronnym korzystanie z Twoich akademickich baz danych!

Jakieś zalecenia w zakresie VPN?

● Polecamy zapoznać się z: Router QHora-301W Wi-Fi 6 z dwoma portami 10GbE

● Router QHora-301W obsługuje łączność 10GbE i Wi-Fi 6 na potrzeby szybkich połączeń sieciowych, a także umożliwia szybką konfigurację sieci VPN dla pracowników zdalnych, zapewniającą bezpieczny dostęp do plików przechowywanych w biurze. Jeśli dana organizacja ma wiele lokalizacji, QHora-301W może być zainstalowana w każdej z nich i zintegrowana przy użyciu SD-WAN w systemie do zarządzania QuWAN. QHora-301W eliminuje wszelkie trudności związane z wdrażaniem usługi VPN w wielu lokalizacjach, maksymalizując wydajność pracy pracowników niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Więcej informacji: Jak skonfigurować sieć VPN w urządzeniu QHora-301W?

Korzystając z komputera lub telefonu komórkowego uzyskaj dostęp do systemu zarządzania VPN, QuVPN.
Urządzenie QHora-301W zapewnia wydaje wykorzystanie przestrzeni i możliwość instalacji w dowolnym miejscu, od szaf w serwerowniach po ściany.

Stwórz sieć VPN przy użyciu serwera QNAP NAS

QTS 5.0 obsługuje WireGuard VPN, zapewniając łatwy w użyciu interfejs do konfiguracji bezpiecznego połączenia z Internetem – jest to szczególnie doskonałe narzędzie do pracy w domu i pracy zdalnej.

● Wbudowana Usługa QVPN umożliwia połączenia VPN między serwerami QNAP NAS i innymi urządzeniami, zapewniając ochronę danych w Internecie.

Więcej informacji: Jak skonfigurować aplikację QVPN i z niej korzystać?

** Klient urządzenia QVPN to aplikacja, w oparciu o którą działa usługa QVPN, umożliwiając połączenia VPN bezpośrednio z urządzeniami QNAP.

1. Kliknij, aby pobrać w systemach Windows i mac OS

2. Kliknij, aby pobrać w systemach Android i iOS

Usługa QVPN umożliwia połączenia VPN pomiędzy urządzeniami QNAP a urządzeniami użytkowników, zapewniając ochronę danych przez Internet.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *