Categories
Najnowsze Wiadomości

QTS 4.3.5: Buduj sieci wirtualne tak swobodnie jak światy Minecrafta

Dzięki zdefiniowanym softwarowo wirtualnym sieciom, sieci LAN 10 GbE, bezprzewodowej sieci AC oraz VPN masz swobodę w wybieraniu własnych rozwiązań o dużej prędkości.

Firma QNAP już od dawna jest zaangażowana w rozwijanie i stosowanie różnych technologii pamięci masowych i sieciowych. Poza produktami serwerowymi firma QNAP rozwija również sprzęt dla infrastruktury sieciowej oraz wprowadziła wiele wysokiej prędkości kart sieciowych —przewodowych (seria QXG) oraz bezprzewodowych (seria QWA) — orazniezarządzane przełączniki  10GbE (seria QSW). Firma QNAP integruje również wirtualne i fizyczne środowiska sieciowe. Na podstawie własnej technologii wprowadziła definiowane softwarowo środowisko sieciowe maszyn wirtualnych, umożliwiające użytkownikom wybieranie konfiguracji na żądanie w połączeniu z sieciami fizycznymi wysokiej prędkości. Niezależnie od tego, czy chodzi o oszczędzanie zasobów przedsiębiorstwa czy wydajność aplikacji, użytkownik może w maksymalnym stopniu korzystać z integracji sieci wirtualnych i fizycznych.

Nowa mapa topologii sieci umożliwia przeglądanie połączeń wirtualnych i fizycznych

W systemie QTS 4.3.5 firma QNAP ulepszyła funkcje sieciowe i zapewnia bardziej intuicyjny oraz łatwy do zrozumienia podgląd stanu sieci, co ułatwia korzystanie z niej. Odnowiona aplikacja „Przełącznik sieciowy i wirtualny” stanowi centrum konfiguracji sieci w QNAP NAS. Po otworzeniu tej aplikacji widoczna jest przejrzysta mapa topologii sieci, przedstawiająca wszystkie fizyczne sieci NAS, sieci VM/kontenerów oraz przełączniki wirtualne. Umożliwia to użytkownikom nie tylko łatwe zrozumienie stanu wirtualnych i fizycznych połączeń sieciowych, ale również umożliwia łatwą zmianę ustawień. Dzięki pojedynczemu interfejsowi ze zintegrowanymi kluczowymi funkcjami uproszczono wiele procesów konfiguracyjnych.

Wiele aplikacji wirtualnych + Sieci wirtualne na żądanie = Korzyści wirtualnej i fizycznej integracji × ∞

Softwarowo definiowane środowisko sieciowe maszyn wirtualnych oferowane w systemie QTS zapewnia wiele trybów, dzięki czemu urządzenie NAS jest bardziej elastyczne w wielu scenariuszach użytkowania. Na przykład użytkownicy mogą połączyć wszystkie maszyny wirtualne w zamkniętą sieć w celu testowania typu „sandbox” podczas projektowania oprogramowania w celu odizolowania dostępu do serwera NAS i uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa. Niektóre maszyny wirtualne można również połączyć bezpośrednio z Internetem, aby służyły jako wirtualne serwery różnych aplikacji sieciowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o przełączanie fizycznych portów, maszyn wirtualnychj, zmienianie trybu połączeń pomiędzy maszynami wirtualnymi lub poszerzanie możliwości aplikacji o nowe maszyny wirtualne, konfiguracja zdefiniowana programowo może w łatwy sposób spełnić wymagania i umożliwić użytkownikom w swobodny sposób łączenie, elastyczne dobieranie i poszerzanie sieci w dowolnym momencie w celu realizacji pełnego potencjału integracji sieci wirtualnych i fizycznych.

RODO? Dzięki aplikacji QBelt nawet transgraniczne przesyłanie danych nie stanowi już problemu

W systemie QTS 4.3.5 ulepszono również aplikację QVPN Service, tj. aplikację VPN firmy QNAP, poprzez dodanie QBelt, własnego protokołu VPN firmy QNAP. Powszechnie stosowany jest protokół PPTP/L2TP, ale może być on w łatwy sposób wykrywany i blokowany. Nowy protokół QBelt w znacznym stopniu zmniejsza szansę wykrycia i stosuje tryb wyższego poziomu szyfrowania w celu zapewnienia poufności strumienia danych. A biorąc jeszcze pod uwagę wyrafinowane zarządzenie uprawnieniami użytkowników systemu QTS użytkownicy mogą być pewni, że stacje QNAP NAS we właściwy sposób będą obsługiwać wrażliwe informacje np. dane osobowe bez ryzyka wycieku danych. Firma QNAP zapewni również klienta QBelt dla systemów Windows/macOS/Android/iOS, umożliwiając użytkownikom różnych platform korzystanie z niezawodnego i dobrze zabezpieczonego przesyłania danych.

Wirtualne i zintegrowane uniwersalne sieci — podnoszące poprzeczkę dla konkurencji

Oprócz wspomnianych wyżej innowacyjnych funkcji system QTS 4.3.5 nadal poprawia i udoskonala wiele różnych funkcji (wiele/niestandardowe DDNS, zastrzeżony adres IP DHCP, statyczny routing, pełna obsługa radvd, automatyczne wykrywanie połączeń wychodzących itd.) w celu rozwinięcia wszechstronności serwera QNAP NAS i pomocy w powiększaniu możliwości użytkowników. Firma QNAP nieustannie inwestuje w rozwijanie technologii wirtualizacji w systemach NAS i już od lat jest liderem w powiązanych aplikacjach. Obecnie również korzysta z zaawansowanych funkcji instancji połączeń do tworzenia wirtualnego, definiowanego softwarowo uniwersalnego środowiska aplikacji, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą porzucić tradycyjne i skomplikowane zarządzenie IT i skoncentrować się na swojej podstawowej działalności i innowacji, aby osiągnąć większy zysk i wzrost.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz audycję live firmy QNAP: „Zapowiedź QTS 4.3.5: Ulepszone zarządzanie siecią w celu optymalizacji połączeń 10GbE”.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *