Categories
Najnowsze Wiadomości

QTS 4.3.5: Wielopoziomowe migawki do uniwersalnej ochrony danych — nie tylko szybkie, ale również kompleksowe.

Firma QNAP kontynuuje rozwijanie funkcji migawek i powiązanych aplikacji w ostatniej aktualizacji systemu QTS w celu ochrony danych użytkowników przechowywanych na serwerach NAS m.in. poprzez dodanie migawek, które przestaną być wyłączną domeną drogich produktów znanych marek. Począwszy od QTS w wersji 4.3.4, prawie wszystkie stacje QNAP NAS mogą korzystać z funkcji migawki, co przyczynia się do tego, że profesjonalna ochrona staje się osiągalna dla małych i średnich przedsiębiorstw i użytkowników domowych. Skupmy się na zasadzie działania migawki przedstawionej w zrozumiały sposób i przeanalizujmy wielopoziomową migawkę oferowaną przez QNAP NAS, dzięki czemu ochrona danych staje się „szybka” i „kompleksowa”.

Dzięki szybkiej ochronie nie musisz się przejmować — pełne zabezpieczenie danych zapewnia Ci spokój

Migawki to metoda ochrony danych. Chociaż stosowane jest wiele technologii, ich zasada jest podobna: gdy oryginalne dane ulegają zmianom, stare dane nie są nadpisywane lub usuwane, ale nowe i stare wersje (lub wiele wersji) są przechowywane równocześnie. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że dane mogą być zapisane i przywrócone bardzo szybko. W razie przypadkowego usunięcia pliku lub ataku złośliwego oprogramowania można użyć oryginalnych zapisanych danych do szybkiego powrotu do normalnego stanu.

W przypadku przedsiębiorstw z powodu dużych ilości danych, gdy pliki są chronione lub przywracane przez kopiowanie, zajmuje to wiele czasu i powoduje niedostateczną ochronę ( RPO) lub przestój (RTO), co powoduje dalszą utratę danych. Szybkość migawek jest idealna przy pomaganiu firmom w rejestracji stanu danych (skracanie RPO) przy wysokiej częstotliwości i w szybkim przywracaniu (skracanie RTO), gdy jest to konieczne, dzięki czemu ochrona danych jest bardziej skuteczna. W przypadku użytkowników domowych funkcje migawki oferowane w serwerach QNAP NAS są proste i łatwe w użyciu. Są one nie tylko szybkie i wszechstronne, ale zapewniają analizę graficzną integralności danych, pozwalając użytkownikom w łatwy sposób sprawdzić, czy ochrona jest wystarczająca.

Wielopoziomowe migawki zapewniają niezawodną ochronę danych

Aby jeszcze lepiej chronić dane w wielopoziomowy sposób firma QNAP zapewnia „replikację migawek” i „magazyn migawek” uzupełniające ochronę danych. Replikacja migawek umożliwia użytkownikom kopiowanie migawek do innej puli pamięci masowej w tej samej lokalizacji lub zdalnie, a magazyny migawek pozwalają na dalsze replikacje migawek i zapisywanie ich w różnych serwerach NAS. Dzięki wdrożeniu hybrydowych wielopoziomowych migawek oraz stosowania lokalnych/zdalnych serwerów NAS można zbudować niezawodną sieć ochrony, pomagającą różnorodnym użytkownikom chronić się przed wieloma zdarzeniami.

Funkcje migawek są dostępne i wygodne dla każdego

Aby dokonać przywrócenia z migawki, poza obsługą przez administratora serwera NAS w interfejsie do zarządzania migawkami, folder migawek mogą przeglądać inni użytkownicy w oprogramowaniu QTS File Station oraz pobierać plik do przywrócenia. System QTS integruje również funkcję „poprzednie wersje” w systemie Windows, pozwalając użytkownikom przywracać zawartość plików przechowywanych w migawkach NAS z poziomu okna dialogowego właściwości pliku.

Firma QNAP kontynuuje udoskonalanie migawek w każdej aktualizacji systemu operacyjnego stacji NAS, dzięki czemu ochrona za pomocą migawek staje się coraz bardziej skuteczna i wygodna. W wersji QTS 4.3.5 użytkownicy mogą swobodnie dostosowywać konfiguracje woluminu dysku (konwersja woluminu, zwiększanie/zmniejszanie rozmiaru woluminu), przez co serwer NAS spełnia potrzeby użytkowników i zapewnia optymalną ochronę za pomocą migawek. Ponadto jeśli konieczne jest utworzenie kopii zapasowej migawki w zdalnej lokalizacji można wyeksportować pierwszą kopię zapasową do zewnętrznej pamięci masowej (zewnętrzny dysk USB) i przetransportować ją do zdalnego miejsca w celu ponownego importu unikając niestabilności w transmisji przez Internet i umożliwiając szybkie utworzenie kopii zapasowych dużej ilości danych.

Kompleksowe rozwiązanie przygotowane w naszej firmie: stabilne, wydajne i zapewniające wysoką ochronę

Najważniejsze ze wszystkich powyższych funkcji opierają się na zaprojektowanej przez firmę QNAP migawce korzystającej z bloków systemu plików ext4. To dojrzałe i stabilne rozwiązanie umożliwia pracę z szeroką gamą bieżących produktów QNAP NAS, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z nowej generacji ochrony danych nie przejmując się awariami lub zagrożeniami wirusami, oszczędzając mnóstwo czasu i pracy. Stosując wielopoziomowe migawki użytkownicy mogą również korzystać z kart sieciowych firmy QNAP serii 10GbE NAS/QXG oraz przełączników 10GbE QSW w celu przyspieszenia tworzenia kopii zapasowych migawek i dalszego zwiększania niezawodności ochrony danych. Kompleksowe migawki QNAP NAS są „szybkie” i „wszechstronne” — to najlepszy wybór w celu ochrony danych!

 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz audycję live firmy QNAP: „Zapowiedź QTS 4.3.5: Ulepszone funkcje migawek — zapewniające bezstresowe użytkowanie”.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *