What is CPU, GPU, NPU, TPU?
Categories
Ultime Notizie

CPU, GPU, NPU, TPU: Cosa sono?

Introduzione super semplice a CPU, GPU, NPU e TPU In realtà, GPU, NPU, TPU sono tutti processori specializzati, ma destinati a compiti diversi. Come processori specializzati, possono ridurre il carico…